HIGHLAND    CATTLE

pawelbodzianny@wp.pl
+48 504 138 370

JESTEŚMY NA:

baśki

Kontrola weterynaryjna stada.

01 listopada 2018

Gruźlica, bruceloza i enzootyczna białaczka bydła to choroby zakaźne które w Polsce zwalczane są z urzędu od kilkunastu lat, i praktycznie u nas nie występują. Nasz kraj w 2009 roku został urzędowo uznany wolnym od tych chorób. Od tamtej pory powiatowe inspektoraty weterynarii mają obowiązek przeprowadzenia każdego roku badania  obejmującego 20% pogłowia bydła na terenie powiatu. Wychodzi z tego, że jedno stado jest badane średnio raz na 5 lat. Tym sposobem w ciągu pięciu lat badaniem podlega 100% bydła we wszystkich powiatach w kraju. 

Przebadane stado, w którym nie wykryto tych chorób uzyskuje status urzędowo wolnego, dzięki czemu można z niego dowolnie przemieszczać zwierzęta w tym do handlu wewnątrzwspólnotowego. Należy również pamiętać, że do stad urzędowo wolnych można wprowadzać zwierzęta jedynie z innych stad urzędowo wolnych, pod rygorem utraty przez to stado statusu urzędowo wolnego w przypadku wprowadzenia do niego bydła o niższym statusie epizootycznym. 

Właściciel zwierząt, dokonując zakupu bydła, ma obowiązek sprawdzenia czy bydło zakupione pochodzi ze stad urzędowo wolnych od gruźlicy bydła, brucelozy bydła, oraz enzootycznej białaczki bydła poprzez żądanie od sprzedającego kopii decyzji, wydanej przez właściwego dla miejsca sprzedaży bydła powiatowego lekarza weterynarii.  Jeśli właściciel stada urzędowo wolnego od choroby wprowadzi do swojego stada zwierzęta pochodzące ze stada zakażonego, lub o nieznanym statusie wówczas powiatowy lekarz weterynarii musi zawiesić uznanie stada za urzędowo wolne do czasu przeprowadzenia badań w celu powtórnego uwolnienia tego stada. W tym przypadku badania przeprowadza się na koszt właściciela stada do którego wprowadzono zwierzęta o niższym statusie lub o niewiadomym pochodzeniu.

 

W poniższej relacji mogą Państwo zobaczyć jak wyglądało u nas takie badanie